TỔNG HỢP CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

Nước thải sinh hoạt là nguồn nước thải có nguồn gốc từ các hoạt động sử dụng nước trong sinh hoạt đời sống của con người. Nếu không được xử lý đúng chuẩn, nước thải sinh hoạt sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn của cộng đồng. Vì vậy, việc xử lý nước thải sinh hoạt là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết của xã hội hiện nay.
Để đảm bảo chất lượng nước thải sinh hoạt đạt yêu cầu trước khi xả ra môi trường, cũng như thúc đẩy phát triển bền vững, các tiêu chuẩn quốc tế trong xử lý nước thải sinh hoạt được áp dụng rộng rãi trên thế giới và tại Việt Nam. Các tiêu chuẩn quốc tế này giúp kiểm soát chất lượng nước thải sinh hoạt, bảo vệ môi trường, và nâng cao hiệu quả và độ tin cậy của các hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tổng hợp cho bạn các tiêu chuẩn quốc tế trong xử lý nước thải sinh hoạt, để bạn có thể hiểu rõ hơn về các yêu cầu và quy định của các tiêu chuẩn này, cũng như cách ứng dụng chúng trong thực tế.

1. Các tiêu chuẩn quốc tế về xử lý nước thải sinh hoạt

Ngoài các quy định của Nhà nước, các tiêu chuẩn quốc tế cũng được áp dụng rộng rãi trong xử lý nước thải sinh hoạt. Các tiêu chuẩn quốc tế này giúp kiểm soát chất lượng nước thải sinh hoạt, bảo vệ môi trường, và nâng cao hiệu quả và độ tin cậy của các hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt. Dưới đây là một số tiêu chuẩn quốc tế phổ biến trong xử lý nước thải sinh hoạt:
Các tiêu chuẩn quốc tế về xử lý nước thải sinh hoạt

1.1 Tiêu chuẩn ISO 9001:

Tiêu chuẩn ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng. Mục tiêu của tiêu chuẩn này là đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Yêu cầu của tiêu chuẩn này là hệ thống quản lý chất lượng phải đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn, bao gồm:
 • Xác định và hiểu nhu cầu và mong muốn của khách hàng.
 • Thiết lập các mục tiêu và chính sách chất lượng.
 • Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động để đạt được các mục tiêu và chính sách chất lượng.
 • Kiểm tra, đánh giá và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng.
Tiêu chuẩn ISO 9001 được áp dụng trong xử lý nước thải sinh hoạt để đảm bảo chất lượng nước thải đạt yêu cầu, đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách hàng.

1.2 Tiêu chuẩn ISO 14001:

Tiêu chuẩn ISO 14001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường. Mục tiêu của tiêu chuẩn này là bảo vệ môi trường. Yêu cầu của tiêu chuẩn này là hệ thống quản lý môi trường phải đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn, bao gồm:
 • Xác định và đánh giá các tác động của hoạt động đến môi trường.
 • Thiết lập các mục tiêu và chính sách môi trường.
 • Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động để đạt được các mục tiêu và chính sách môi trường.
 • Kiểm tra, đánh giá và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường.
Tiêu chuẩn ISO 14001 được áp dụng trong xử lý nước thải sinh hoạt để bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động của xử lý nước thải đến môi trường, và tuân thủ các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường.

1.3 Tiêu chuẩn ISO 18001:

Tiêu chuẩn ISO 18001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Mục tiêu của tiêu chuẩn này là đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Yêu cầu của tiêu chuẩn này là hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn, bao gồm:
 • Xác định và đánh giá các rủi ro và cơ hội liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
 • Thiết lập các mục tiêu và chính sách an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
 • Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động để đạt được các mục tiêu và chính sách an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
 • Kiểm tra, đánh giá và cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
Tiêu chuẩn ISO 18001 được áp dụng trong xử lý nước thải sinh hoạt để đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho các nhân viên, khách hàng và cộng đồng liên quan đến xử lý nước thải sinh hoạt.

1.4 Tiêu chuẩn EN 12566-1:

Tiêu chuẩn EN 12566-1 là tiêu chuẩn châu Âu về các thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt nhỏ. Mục tiêu của tiêu chuẩn này là xác định các thông số chất lượng nước thải sinh hoạt. Yêu cầu của tiêu chuẩn này là các thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt nhỏ phải đáp ứng các thông số chất lượng quy định trong tiêu chuẩn, bao gồm:
 • Hiệu suất xử lý nước thải sinh hoạt: Các thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt nhỏ phải đảm bảo hiệu suất xử lý nước thải sinh hoạt đạt các chỉ tiêu như COD, BOD5, TSS, Amoni, Coliform, v.v.
 • Độ bền và độ tin cậy của các thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt nhỏ: Các thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt nhỏ phải chịu được các tác động của môi trường, có tuổi thọ cao, và có khả năng hoạt động ổn định.
Tiêu chuẩn EN 12566-1 được áp dụng trong xử lý nước thải sinh hoạt để đảm bảo chất lượng nước thải sinh hoạt đạt yêu cầu, và nâng cao hiệu quả và độ tin cậy của các thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt nhỏ

1.5 Tiêu chuẩn EPA 503:

Tiêu chuẩn EPA 503 là tiêu chuẩn của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) về xử lý và tái sử dụng bùn thải sinh hoạt. Mục tiêu của tiêu chuẩn này là xác định các thông số chất lượng bùn thải sinh hoạt. Yêu cầu của tiêu chuẩn này là bùn thải sinh hoạt phải đáp ứng các thông số chất lượng quy định trong tiêu chuẩn, bao gồm:
 • Hàm lượng chất hữu cơ, chất vô cơ, chất ô nhiễm, vi sinh vật gây bệnh, v.v. trong bùn thải sinh hoạt.
 • Phương pháp xử lý bùn thải sinh hoạt: Các phương pháp xử lý bùn thải sinh hoạt phải đảm bảo giảm thiểu lượng chất hữu cơ, chất ô nhiễm, vi sinh vật gây bệnh, v.v. trong bùn thải sinh hoạt.
 • Phương pháp tái sử dụng bùn thải sinh hoạt: Các phương pháp tái sử dụng bùn thải sinh hoạt phải đảm bảo bảo vệ sức khỏe và môi trường khi sử dụng bùn thải sinh hoạt làm phân bón, cải tạo đất, v.v.
Tiêu chuẩn EPA 503 được áp dụng trong xử lý nước thải sinh hoạt để đảm bảo chất lượng bùn thải sinh hoạt đạt yêu cầu, và thúc đẩy tái sử dụng bùn thải sinh hoạt làm nguồn tài nguyên hữu cơ.

2. Ứng dụng của các tiêu chuẩn quốc tế trong xử lý nước thải sinh hoạt:

Ứng dụng của các tiêu chuẩn quốc tế trong xử lý nước thải sinh hoạt

Các tiêu chuẩn quốc tế trong xử lý nước thải sinh hoạt không chỉ là những quy định và yêu cầu mà còn là những hướng dẫn và công cụ hữu ích cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực xử lý nước thải sinh hoạt. Các tiêu chuẩn quốc tế trong xử lý nước thải sinh hoạt có thể giúp:
 • Nâng cao chất lượng nước thải sinh hoạt: Các tiêu chuẩn quốc tế giúp các nhà chức trách kiểm soát chất lượng nước thải sinh hoạt trước khi xả ra môi trường. Các tiêu chuẩn quốc tế cũng giúp các doanh nghiệp, tổ chức xử lý nước thải sinh hoạt đảm bảo chất lượng nước thải đạt yêu cầu, đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách hàng.
 • Bảo vệ môi trường: Các tiêu chuẩn quốc tế giúp giảm thiểu tác động của xử lý nước thải sinh hoạt đến môi trường. Các tiêu chuẩn quốc tế cũng giúp tuân thủ các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường, và thúc đẩy phát triển bền vững.
 • Nâng cao hiệu quả và độ tin cậy của các hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: Các tiêu chuẩn quốc tế giúp cải thiện quy trình, thiết bị, vật liệu, nhân lực, và công nghệ trong xử lý nước thải sinh hoạt. Các tiêu chuẩn quốc tế cũng giúp kiểm tra, đánh giá và cải tiến liên tục hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, giảm rủi ro và sự cố.

 

3. Hoàng Nguyên Phát – Công ty xử lý nước cấp, nước thải sinh hoạt hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Các tiêu chuẩn quốc tế đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng nước thải sinh hoạt và thúc đẩy phát triển bền vững. Việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong xử lý nước thải sinh hoạt là cần thiết để bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống.
TỔNG HỢP CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT
Công ty TNHH Nước & CN Môi Trường Hoàng Nguyên Phát Chuyên thi công, lắp đặt hệ thống thiết bị xử lý nước cấp, nước thải công nghiệp.
Email: hoangnguyenphatmt@gmail.com
Office: Số 32/1, Đường Số 19, Phường 12, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
Đừng quên theo dõi để đón đọc các bài viết và tin tức mới nhất của Hoàng Nguyên Phát!